Våre guider


Explore Hitra har guider på flere ulike språk. Dette er entusiastiske personer som ønsker å være med å vise frem Hitra. De kan historiene og har en flott formidlingsevne. Å få sightseeing på sitt eget språk er noe vi vet verdsettes blant de besøkende.

Våre guider kan bookes både i og utenfor våre pakker. Ta kontakt for informasjon og pris.

Guider

This post is also available in: English (Engelsk)