Betalings- og avbestillingsvilkår

Disse vilkårene er en del av den avtalen du/dere inngår med Explore Hitra ved påmelding til en av våre turer eller aktiviteter. Ved bestilling av tur/aktivitet fra oss og ved bruk av vår webside, bekrefter du at du har lest og godtatt våre vilkår og betingelser.

1. BESTILLING

Bestilling skjer via nettsiden vår, per e-post, telefon eller via annet utsalgssted (herunder reisebyrå eller tredjeparts webside hvor våre produkter kan bestilles).

Ved påmelding på vegne av flere deltakere er du ansvarlig for å formidle vilkår og betingelser til den enkelte deltaker og står ansvarlig for betaling. Du må være over 18 år for å gjøre en bestilling.

2. BETALINGSVILKÅR

Vi skal vite endelig antall deltakere 4 uker før ankomst. Betalingsfrist for total sum er 3 uker før ankomst. (Gjelder ikke påmeldingsturer.)

Depositum
Dersom turen innebærer transport og/eller overnatting forbeholder vi oss retten til å kreve 25% av total pris ved bestilling.

3. AVBESTILLING & REFUSJON

Avbestilling fra deg må skje per mail. Dato/tid for avbestilling er dato/tid for når du sendte e-posten til oss.

Avbestilling fra kunde – Dagsturer

 • Avbestilling 7 dager eller mer før turen starter: Du får full refusjon fra oss.
 • Avbestilling 3 – 7 dager før turen starter: Du får 50 % refusjon fra oss.
 • Avbestilling mindre enn 2 dager (48 t) før turen starter: Du får ingen refusjon fra oss.

Avbestilling fra kunde – Flerdagers turer

 • Avbestilling 30 dager eller mer før turen starter: Du får full refusjon fra oss.
 • Avbestilling 15 – 30 dager før turen starter: Du får 50 % refusjon fra oss.
 • Avbestilling mindre enn 15 dager før turen starter: Du får ingen refusjon fra oss.

No-show / manglende oppmøte
Hvis du ikke møter opp til avtalt tid og sted på tur du har bestilt gis ingen refusjon. Dette gjelder også hvis du møter opp for sent, uten å ha gitt beskjed og fått ok fra oss om forsinkelsen.

Reduksjon i antall deltakere

 • Reduksjon på inntil 20 % av bestilt antall 15 – 30 dager før ankomst kan gjøres uten økonomiske konsekvenser for bestilleren.
 • Reduksjon på inntil 10 % av bestilt antall 14 – 7 dager før ankomst kan gjøres uten økonomiske konsekvenser for bestilleren.
 • Ved reduksjon av bestilt antall senere enn 7 dager før ankomst betales for opprinnelig bestilling.

Kansellering og endringer gjort av oss
Det er lite sannsynlig, men vi forbeholder oss retten til å avlyse og gjøre endringer på våre turer og aktiviteter som skyldes forhold utenfor vår kontroll. Hvis slik kansellering eller endring blir nødvendig plikter vi å varsle deg så raskt som mulig.

Vi vil da gjøre det vi kan for å tilby et alternativt tilbud i samme tidsrom som er så likt det originale som mulig. Du betaler da for det som blir gjennomført. Om vi ikke kan tilby en alternativ aktivitet får du refundert innbetalt beløp.

Eksempler på forhold som kan kreve avlysning eller endringer fra oss:

 • For få deltakere
  For turer som er åpen for påmelding vil det som oftest være et minimums antall for deltakere. Hvis minste antall deltakere for en tur ikke nås vil vi ha mulighet til å avlyse turen. Du kan da velge å endre dato for turen eller få en full refusjon fra oss på innbetalt beløp.
 • Vær og føreforhold
  Ved dårlig vær eller dårlige forhold på planlagt tur vil vi kunne endre og avlyse en tur.
 • Sykdom, skade e.l hos guide/turleder
  Turledere og guider kan bli syke og skadet, hvis dette skjer på en tur du har bestilt vil vi gjøre hva vi kan for å skaffe en stedfortreder med tilsvarende kompetanse. Hvis vi ikke klarer å gjennomføre planlagt tur som følge av sykdom eller skade hos guide/turleder vil du får refundert hele det innbetalte beløp.
 • Force majeure
  Ved hendelser utenfor vårt herredømme som feks brann, ekstremvær, naturkatastrofe ol. har vi rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt.

4. DITT ANSVAR

Du plikter å gjøre deg kjent med våre betingelser, beskrivelsene til den enkelte tur og aktivitet.

Plikt til å informere om egen helse og forutsetninger
Du plikter å forsikre deg om at du har forutsetninger for deltakelse på våre turer. Alle deltakere må informere oss/guide/turleder om helsemessige forhold, sykdommer eller plager som kan ha betydning for egen og andres sikkerhet på turen.

Plikt til å følge anvisninger gitt av guide/turleder/aktivitetsansvarlig
Det overordnede ansvaret for sikkerheten på våre turer ivaretas av guide/turleder. For at denne skal være i stand til å ivareta sikkerheten på turer i vår regi forplikter du deg til å følge alle anvisninger gitt av oss og/eller guide og turleder.

5. AKSEPT AV RISIKO

Deltakelse på noen av våre turer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Som deltaker på våre turer må du være klar over, og akseptere denne potensielle risikoen. Ved kjøp av våre tjenester aksepterer du denne risikoen.

Vi påtar oss ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade forårsaket av deltakere, deres handlinger eller som skyldes årsaker utenfor vår kontroll (Force majeure), med mindre uhellet eller ulykken skyldes grov uaktsomhet fra vår eller guidens side.

6. FORSIKRING

Forsikring for den enkelte deltaker er ikke inkludert i våre turer og aktiviteter.

Reiseforsikring og avbestillingsforsikring
Vi tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre turer og aktiviteter. Vi anbefaler at du som deltaker selv sørger for nødvendig reise- og ulykkesforsikring og sjekker om disse dekker aktiviteten du deltar på.

Vi anbefaler å sjekke om din forsikring også har avbestillingsbeskyttelse som dekker dine utgifter eks hvis du blir forhindret fra å møte opp.

7. KLAGER OG KLAGEFRIST

Klage over eventuelle mangler i forbindelse med våre tjenester må straks fremmes til oss, guide eller turleder. I motsatt fall mister du retten til å klage. For øvrig må klage være fremsatt skriftlig senest 15 dager etter hjemkomst med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.